Skal kunne snakke ut

Det skal bli lettere for brukerne å snakke uforstyrret med saksbehandlere på Nav-kontorene.