— Vi får ikke bukt med dette problemet før vi får stoppet innførselen av bakterien, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til Nationen.

Én av tre kyllingfileter som selges i butikken, var smittet med bakterien ESBL i 2012. Norge har ikke hatt en egen kyllingavl siden 1994, og bakterien kommer etter alt å dømme fra Aviagen.

Nortura importerer kyllingen fra selskapets besetning i Sverige som egg. Kyllingene klekkes på Norturas rugeri, før de sendes ut til fjørfebøndene.

Eggene disse kyllingene klekker når de blir voksne, blir til slaktekyllingene som vi spiser. 2 til 3 prosent av kyllingene øverst i avlspyramiden i Skottland er smittet med ESBL, ifølge Løvland. Årsaken er trolig at kyllingene her før ble foret med antibiotika.

Risikoen for at kyllingen er smittet med ESBL, stiger jo nærmere den kommer matfatet, ettersom hver kylling som kommer over grensen, blir opphavet til mange kyllingflokker, ifølge Veterinærinstituttet.

ESBL-bakterien kan gi resistens mot vanlige antibiotikatyper som penicillin. I EU dør rundt 30.000 mennesker årlig som følge av resistens.