• SÅRBAR: Bryggen er et av de mest kjente kulturminnene som kan bli rammet av klimaendringer og økt havnivå. FOTO: Arkiv

- Kystkultur kan forsvinne i havet

Forskere frykter for viktige kulturminner langs kysten når havnivået stiger.