Barnehagen glemte treåring på fortauet

Alene og forlatt sto tre år gamle Kristoffer og gråt på den sterkt trafikkerte Slettheiveien. Barnehagen hadde glemt ham mens de var på tur.