• Stortingets administrasjon har anmeldt stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) for mulig misbruk av ordning for reisegodtgjørelse. – Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Stortin­gets admi­nistra­sjon anmelder poli­tiker for mulig misbruk av reise­godt­gjørel­sesord­ning

Stortinget ber politiet etterforske om Hege Haukeland Liadal (Ap) har misbruk ordningen for reiseoppgjør. Partileder Jonas Gahr Støre sier saken er alvorlig.