• BER OM ERSTATNING: Advokat Jannicke Keller-Fløystad søkte tidligere i år om voldsoffererstatning på vegne av kvinnen (34), begrunnet med psykiske skader etter hendelsene på FpU-landsmøtet 2001. Nå har de også bedt om gjenåpning av etterforskningen. FOTO: Paul M. Amundsen (Arkiv)

Vurderer trolig Søviknes-saken neste uke

Førstestatsadvokaten som skal vurdere om Søviknes-saken skal etterforskes på nytt regner med relativt rask saksbehandling.