Færrest tilbakefall i Norden

Norske straffedømte har lavere tilbakefall enn i de andre nordiske landene. 80 prosent av de fengselsdømte pådrar seg ikke nye straffer i løpet av de to første årene i frihet.