Anonyme jobbsøknader

Det offentlige må prøve ut anonymiserte jobbsøknader for å få flere innvandrere i arbeid. Navnet skal ikke hindre Ali i å få jobb, mener Høyre.