Den ene mannen som er bøtelagt, stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp), vil ikke uttale seg om saken, men viser til Fremskrittspartiets justispolitiske talskvinne Åse Michalsen.

— Da loven ble vedtatt, som var lenge før Hoksrud-saken, var vi helt tydelige på at en lov som ikke kan håndheves undergraver folks rettsfølelse, sier Michalsen til VG.

Men bøteleggelser er ikke noe suksesskriterium, ifølge Justisdepartementet.

— Dette er en bekreftelse på at loven skulle være holdningsskapende. Det foreligger ikke ressursmessig grunnlag for å etterforske forhold i utlandet som bare medfører bøtestraff, sier seniorrådgiver i Justisdepartementets politiavdeling, Jan Austad.