Berge vant i Høyesterett

Ifølge Høyesterett er det ikke straffbart å blogge om politidrap.

Publisert Publisert

I RETTEN: Her er ekstremblogger Eivind Berge fotografert i retten 20. juli. Foto: SILJE KATRINE ROBINSON

iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det betyr at Høyesterett opprettholder forrige ukes kjennelse fra Lagmannsretten.

Les også

Hun ville ligge med ekstremisten fordi hun syntes synd på ham

Gulating lagmannsrett la den gang til grunn at Berges ytringer, som ble fremsatt på 34-åringens egen blogg, ikke er å anse som offentlige i lovens forstand. Dermed var heller ikke ytringene å anse som straffbare, ifølge retten.

Politiet anket lagmannsrettens avgjørelsen på stedet. Nå har Høyesterett forkastet anken, og dermed gitt støtte til Gulating lagmannsrett.

— Faller utenfor ordlyden

Dommerne i Høyererett har vært uenige om hvordan man skal tolke straffelovens paragraf 140 (se faktaboks).

To av tre dommeremente Gulating lagmannsrett hadde tolket loven riktig, og at politiets ankederfor måtte forkastes. Ifølge flertallets syn havner elektronisk «formidlingsom vi her har å gjøre med, klart utenfor ordlyden». Konklusjonen tilHøyesterett er dermed at Eivind Berge sin oppfordring på sin blogg om å drepepolitifolk, ikke er en straffbar handling.

Straffeloven av1902 tok ikke høyde for internett, og en blogg faller derfor ikke inn underdefinisjonen for trykt skrift.

I den nye straffeloven av 2005 er det tatt høyde for at ytringer på nett er å anse som offentlige. Loven er imidlertid ennå ikke trådt i kraft.

Uenig med kollegene

Den siste dommeren,dommer Ragnhild Noer, har kommet til motsatt konklusjon av sine kolleger. Hunmener straffeloven må tolkes i tråd med samfunnsutviklingen, og skriver ikjennelsen:

«Selv om man på strafferettens område skal tolke lovens bestemmelser strengt etter sin ordlyd, må det være en fornuftig fortolkning i tråd med samfunnsutviklingen og i tråd med en naturlig forståelse av bestemmelsen ut fra dagens teknologiske virkelighet».

Noer forteller at Høyesterett ikke kommenterer slike saker, og viser til kjennelsen. Der skriver hun:

«Det er sterke rettspolitiske grunner for å tolke straffelovens paragraf 140 slik at den rammer hatefulle ytringer som er publisert i blogger eller nettaviser som er ment for allmennheten».

Flere reagerte

Politiet sa i forbindelse med kjennelsen i lagmannsretten:

— Stridens kjerne er om ytringer på nett, og rammes av offentlighetsvilkåret i dagens straffelovs paragraf 140. Dette er et prinsipielt interessant spørsmål, som vi gjerne vil høre Høyesteretts mening om, sa politiinspektør Liv Karlsen til BT om bakgrunnen for anken.

Flere reagerte på at Gulating lagmannsrett kom frem til at ytringene på 34-åringens blogg ikke var å anse som offentlige. Blant annet uttalte Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, at han ikke forsto kjennelsen.

BT har ikke klart å få kontakt med advokat Henrik Birkeland, som er Berges forsvarer.

Publisert