— Det bevilges 14,4 milliarder mer til samferdselsformål nå enn da vi overtok i 2005, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) til NTB.

Departementet hennes har utarbeidet en første helhetlig framstilling av offentlig pengebruk til vei- og baneprosjekter - og fasiten gjør henne stolt.

— Høyresiden kan godt vise til at det økonomiske handlingsrommet er større under denne regjeringen. Men det forklarer ikke hele den markante økningen fra 6 til 64 prosent, sier Arnstad.

Økning

Tallene som Samferdselsdepartementet har hentet inn fra fagetatene inkluderer ikke-ferdigstilte prosjekter og prosjekter som skal starte neste år.

— Bevilgningene til riksveiene er økt med 54 prosent under denne regjeringen. Bevilgningene til riksveiinvesteringer har vokst med 72 prosent. Vi har åpnet, har under bygging eller til oppstart nær 1.000 kilometer ny riksvei, sier Arnstad.

Neste år har regjeringen satt av nær 18 milliarder kroner til veiformål, en økning på 1,6 milliarder fra året før. Det skal gi ny asfalt til 950 kilometer riksvei, oppstart av 24 større veiprosjekter og åpning av 15.

— Jeg er stolt over bevilgningene så vel som antallet kilometer vei som vi får ut i andre enden, sier Arnstad og viser til at antallet kilometer firefeltsvei er nær doblet siden 2005.

— Antallet kilometer midtdelere er firedoblet siden vi tok over, i likhet med bevilgningene til rassikring.

Jernbanesatsing

Samferdselsministeren er like stolt av jernbanesatsingen.

— Investeringene er tredoblet. Antallet kilometer dobbeltspor har økt med 40 prosent. Over 90 prosent av persontogene er i rute. Men det største løftet har kommet innen vedlikehold. Der var etterslepet stort, sier hun.

Høyre og Fremskrittspartiet kritiserer regjeringens samferdselssatsing for å være sped og lite effektiv. Partiene vil ha sterkere bruk av offentlig-privat samarbeid og egne investeringsselskaper. Fremskrittspartiet vil dessuten skille drift og investeringer over de offentlige budsjettene, noe som lenge har vært en prioritert oppgave for Senterpartiet også.

— Vi ønsker fortsatt å skille drift og investeringer, men til nå har vi ikke fått gjennomslag for dette i regjering. Likevel er det milevidt fra vår til Frps politikk. Det er ingen andre partier som er på Frps linje når det gjelder finansiering. De henter penger fra en helt annen krukke enn alle andre, sier Arnstad.

Hoksrud provosert

Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud (Frp) sier han blir provosert av Arnstads framstilling.

— Frp har ikke andre penger enn regjeringen. Men i stedet for å plassere dem i aksjer og kjøpe handlegater i Paris og London, vil vi bruke noe av oljepengene på infrastruktur i Norge. Han viser til at oljefondet har økt med mange 100 milliarder kroner siden 2005, da de rødgrønne overtok.

— Handlingsrommet er der, sier Hoksrud.

Han syns Arnstad nå bør slutte å skryte av hvor mye penger hun bruker og heller se på hva hun får igjen for pengebruken.

Og det er ikke imponerende, mener han.

— I år bygger vi 11 kilometer motorvei, og 15 til neste år. Sverige bygger 50-60 kilometer motorvei i år. Og mens vi bygger 17 kilometer midtdelere i år og 18 kilometer neste år, greier Sverige å bygge 160-200 kilometer midtdelere i år, sier Hoksrud.