Loven ble endret i 2011. Det året ble 52 straffedømte utlendinger overført til soning i sine hjemland. I fjor var tallet falt til 48, viser tall som P4 har innhentet fra Justisdepartementet.

Loven skulle gjøre det enklere å sende kriminelle utlendinger ut av Norge. Departementet vedgår nå at lovendringen ikke har fungert slik man ønsket.

Justisdepartementets statssekretær Kristin Bergersen forklarer at sakene blir raskt behandlet i Norge. Hun skylder på forsinkelser andre steder.

— Det er ulik saksgang i de ulike landene. Noen krever for eksempel domstolsbehandling, sier Bergersen.

Hun understreker at det er viktig å sende utenlandske kriminelle raskt ut av Norge, og håper at mottakerlandene klarer å behandle sakene raskere. Hun viser til at utenlandske innsatte fører til stort trykk på norske fengsler.