Et flertall av befolkningen prioriterer helse høyest (47 prosent), deretter kommer i prioritert rekkefølge: vei og bane, innvandring, utdanning og kriminalitet før klima dukker opp på sjetteplass.

Nesten halvparten av befolkningen mener norske politikere gjør altfor lite for å begrense utslipp av klimagasser i Norge, og stadig færre oppfatter Norge som et foregangsland internasjonalt i klimaspørsmål.

Menneskeskapte klimaendringer

Sp-velgerne har klima på en femteplass og Ap ligger tett bak ved å prioritere klima som nummer seks. På borgerlig side løfter Venstre-velgerne klima høyt opp til en andreplass. For Høyre-velgerne må vi helt ned på en ellevteplass for å finne de som prioriterer klima, og antallet klimatilhengere i partiet er synkende. I KrF ligger klima på en niendeplass.

En trøst for klimaforkjemperne kan være at kun 17 prosent er uenige i at klimaendringer er menneskeskapte, en andel som har vært stabil siden 2009.

Selv om de aller fleste har fått med seg nyheter om alvorlige naturhendelser er det stadig færre som bekymrer seg for konsekvensene menneskeskapte klimaendringer kan få for seg og sin familie. Klimaproblemet oppfattes som langt borte og noe som rammer andre steder i verden, ikke eget nabolag.

Energieffektivisering i hjemmet

Et klart flertall i befolkningen (70 prosent) mener Norge satser for lite på utbygging av fornybar energi, over halvparten (56 prosent) mener ny vannkraftutbygging er nødvendig for å nå klimamålene.

Nesten seks av ti som vil pusse opp har planer om å gjennomføre energieffektiviserende tiltak. De fleste vil bytte vinduer og dører, eller installere varmepumpe.

Folk flest er positive til både elbil og hybridbil, men mest populær er hybridbilen. Halvparten av befolkningen kan tenke seg elbil eller hybridbil neste gang de skal anskaffe bil.