Oslo Ap har foreslått å innføre tiggerfrie soner i Oslo etter at det ble klart at den rødgrønne regjeringens tiltakspakke mot tigging ikke inneholdt noe forslag om å forby tigging.

Forslaget fikk ikke flertall i bystyret fordi Høyre og SV mente det først måtte klargjøres om forslaget kunne gjennomføres. Kommuneadvokaten mente nemlig det var politiet, og ikke bystyret, som hadde myndighet til å innføre slike soner.

Nå skriver VG at en presisering i lovteksten som ble gjennomført etter at justiskomiteen behandlet saken, gir kommunen adgang til å begrense sted og tid for tigging.

Justisminister Grete Faremo (Ap) skriver i tillegg i et brev til finanskomiteen i Oslo kommune at kommunens egne vurderinger av ordensmessige utfordringer på kollektivtransport, kjøpesentre og ved boliger skal vektlegges tungt.

— Vi har fått bekreftet at dette er innenfor lovverket. Nå er det mulig å innføre tiggefrie soner og få en annen sommer i år enn i fjor, sier leder i Aps gruppestyre, Libe Rieber-Mohn. Hun håper at bystyret allerede onsdag kan vedta å opprette sonene.

Men det er tvilsomt om hun får flertall ettersom byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier at han anbefaler bystyregruppene å stemme slik gruppene til byrådspartiene og Frp gjorde i Stortinget, og dermed avvise forslaget.