At testsenteret er forsinket med tre måneder gjør at utgiftene til drift og betjening av lån foreslås redusert med 419 millioner kroner. Senteret skal etter planen stå klart i september.

Miljøverndepartementets budsjett foreslås styrket med 144 millioner kroner til ulike miljøtiltak. 78 millioner skal brukes til å gjennomføre nasjonalparkplanen, og 36 millioner er øremerket tiltak for bevaring av villaks. Videre foreslås det en bevilgning på 23 millioner kroner til fornyelse av jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard.