• MONOPOL: Én av nesten 200 vindparker i den kinesiske regionen Indre Mongolia. Den norske stat har investert tungt i fornybar energi her de siste par årene. Kjøp av klimakvoter i Indre Mongolia er billigere enn utslippskutt i Norge. FOTO: CORBIS

Flagger ut klimakutt til Indre Mongolia

Den norske stat satser en kvart milliard kroner i vindparker - langt ute på de kinesiske steppene.