FAKTA:

Tal på årsverk som kan bli kutta ved dei ulike seksjonane i Klinikk for Psykiatri i Helse Fonna: