Bilister som trosser midlertidige kjøreforbud på dager med akutt luftforurensning, kan heretter bli ilagt gebyr av Statens vegvesen.

I dag er det kun politiet som håndhever denne typen regler og skriver ut forelegg til bilister som bryter dem.

— Det er viktig at midlertidige trafikkregulerende tiltak håndheves effektivt når de først innføres. Endringen vi nå gjør, sikrer dette, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

Eksempler på midlertidige trafikkregulerende tiltak på dager med akutt luftforurensning er forbud mot dieselbiler samt par- og oddetallskjøring.

Gebyret for dem som trosser kjøreforbudene, er fastsatt til 1500 kroner.