- En personlig belastning

Prinsesse Märtha Louise legger mye av skylden på pressen.