Samferdselsministeren møter torsdag representanter for kollektivselskapene i de største byene og drosjenæringen for å drøfte utfordringene med at stadig flere velger elbil som framkomstmiddel. Folk fra kollektivnæringen har uttrykt bekymring over dårligere fremkommelighet i kollektivfeltene etter den kraftige økningen av elbiler som også har rett til å kjøre i dette feltet.

— Det er bekymringsfullt dersom konkurranseevnen til kollektivtrafikk svekkes, skriver Solvik-Olsen i invitasjonen.

Under møtet, som vil finne sted i departementet torsdag, vil statsråden også ha en diskusjon rundt mulighetene for å etablere samkjøringsfelt. Han trekker frem at det sitter få personer i norske biler, på en måling fra 2005 varierte det fra et snitt på 1,14 på arbeidsreiser til 1,94 på følge- og omsorgsreiser.

— Dette betyr at det særlig i rushtidene, men også ellers i døgnet er mye ledig setekapasitet som ikke blir utnyttet. Om en klarer å utnytte deler av denne kapasiteten ved å få flere til å kjøre samme bil, kan dette redusere køproblemene og utslippet fra veitrafikken, skriver Solvik-Olsen videre i møteinvitasjonen.