Aftenposten melder at de falske basestasjonene kan overvåke all mobilaktivitet i området. Avisen har utført målinger rundt flere sentrale bygg i Oslo og har oppdaget flere falske basestasjoner.

De som styrer overvåkingsutstyret, vil i prinsippet kunne finne ut hvem som beveger seg forbi og inn i Stortinget, regjeringskontorene eller andre steder i området. De kan også plukke ut bestemte personer for avlytting og tapping av data fra mobiltelefonen, skriver avisen.

Etterretningsinnsamling

Hvem som eier utstyret, er ikke kjent, men ingen norske myndigheter avisen har vært i kontakt med, sier at det er utstyr som tilhører dem. Ifølge norsk lov er det bare politiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet som har hjemmel til å bruke slikt utstyr.

Aftenposten skriver at avisen ikke har grunn til å tro at norske myndigheter står bak senderne.

— Det vi ser er en form for etterretningsinnsamling på norsk jord. Det er svært få i Norge som har hjemmel til å bruke slikt utstyr, sier Kyrre Sletsjøe i CEPIA Technology.

Teknisk avansert utstyr

Jahn-Helge Flesvik, daglig leder i det norske sikkerhetsselskapet Aeger Group, var med på Aftenpostens kartlegging, og har erfaring fra etterretningstjenesten. Han er ikke i tvil om at det bare er ressurssterke organisasjoner som kan bruke den type teknisk avansert utstyr.

PST sier til avisen at de bare i svært begrenset utstrekning benytter utstyr som tar i bruk såkalte mobilregulerte soner.

— Når vi gjør det, skjer det i forbindelse med en sak hvor det drives forebygging eller etterforskning av straffbart forhold, og det skjer på et rettslig grunnlag, typisk etter beslutning fra retten, sier Signe Kathrine Aaling, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste.

Justisdepartementet ønsket i ikke å kommentere saken.