Appen — kalt Forsvaret Rapp - er kun for rapportering av ugraderte opplysninger og skal være et supplement til de interne rapporteringskanalene, opplyser Forsvaret.

Forskning viser at bak hver alvorlige ulykke ligger mellom 200 og 300 uhell og nestenulykker. I Hæren har antallet rapporterte saker økt fra rundt 850 i 2012 til om lag 1.600 i 2014.

— Dette betyr ikke nødvendigvis at antallet ulykker har gått opp, men at ansatte og soldater har blitt mye flinkere til å rapportere. Dette er en sterkt ønskelig utvikling, og jeg venter en betydelig vekst i 2015, sier Rune Jakobsen, generalinspektør for Hæren.