SSB-studien viser at pensjonsutbetalingene til de som har valgt å gå av før de er 67 år og til de som jobber videre etter at de har tatt ut pensjon, er blitt rundt 16 milliarder kroner høyere enn ventet på forhånd, skriver Finansavisen.

Ifølge SSBs tall har hele 45 prosent av dem som har muligheten, valgt å ta ut pensjon før fylte 67 år. Samtidig har nesten to tredeler av alderspensjonistene valgt å arbeide ved siden av pensjonen.

Ifølge SSBs prognoser kommer det til å være 1,25 millioner alderspensjonister i Norge i 2035, 15 år tidligere enn anslaget i prognosene fra i fjor.