Flere kaller vinnerutkastet en «voldtekt av naturen» og en «retraumatisering av dem som var uskyldige vitner til tragedien 22. juli», melder NRK.

— Det blir såpass iøynefallende at de som bor her vil se det hver eneste dag. Det er ingen ting som kan dekke det, sier Ole Morten Jensen, talsperson for Facebook-gruppen «Nei til vedtatte minnesmerke på Sørbråten i Hole».

Facebook-gruppen har på under en uke fått 600 medlemmer. Deres formål er å kjempe mot det de kaller «det enorme naturinngrepet som staten har vedtatt», byggingen av 22. juli-minnestedet på Sørbråten, en odde på landsiden like nord for Utøya camping.

Det skal bli en park der folk kan minnes, men naboene på Sørbråten i Hole vil helst glemme det som skjedde den 22. juli 2011. De vil ikke ha et nasjonalt minnesmerket i sitt nabolag.

— Vi sliter litt med å akseptere at vi skal bli påminnet 22. juli hver eneste dag resten av livet. Vi motsetter oss ikke å ha minnested på Sørbråten, men i den pompøse tilstanden det er fremstilt blir det veldig voldsomt, heter det på Facebook-gruppen.

Etter planene starter gravingen etter påske, for at minnesmerket skal stå ferdig til den 22. juli 2015.

Det er Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (Koro) som har ansvaret for utformingen av minnestedene i Regjeringskvartalet og på Sørbråten ved Utøya.

— Vi skal ha et åpent møte om dette i Hole 27. mars, nettopp fordi vi skal høre på dem som har markert at de av ulike grunner har synspunkter som gjør at de har gått inn i denne aksjonen, sier direktør i Koro, Svein Bjørkås til NRK.