April-målingen viser at Høyres potensielle regjeringspartner Fremskrittspartiet faller 3,5 prosentpoeng fra forrige måned til 15,7 prosent.

Det tredje partiet som kan bli med på laget, Venstre, går frem 0,5 prosentpoeng til 4,4 prosent. Kristelig Folkeparti går motsatt vei og faller 1 prosentpoeng til 4,9 prosent.

I den rødgrønne leiren faller Arbeiderpartiet 2,2 prosentpoeng til 29,6 prosent. Senterpartiet faller 1,2 prosentpoeng til 4,6 prosent. Sosialistisk Venstreparti går forsiktig fram med 0,4 prosentpoeng til 4,5 prosent.

Målingen viser videre at Rødt faller 1 prosentpoeng til 0,7 prosent, og at Miljøpartiet De Grønne går fram 1,2 prosentpoeng til 1,7 prosent.

Feilmarginen på målingen er mellom 0,5 og 3,4 prosent.