— Dette har vist seg som effektive virkemidler for å finne avvik hos drosjenæringen, sier Bård Helmersen, leder for distriktskontor øst i Justervesenet.

I løpet av året har Justervesenet over hele landet utført uanmeldte kontroller mot drosjenæringen. Justervesenet har avdekket mange feil som har medført vedtak om stansing av bruk av taksameter, overtredelsesgebyr og beslag av taksametre. Brorparten av landets løyver kjører på Østlandet, og derfor vil Justervesenet intensivere aktiviteten her.

— Vi ser blant annet at bruk av forskjellige dekkdimensjoner på kan gjøre utslag på hvilken kjørelengde taksameteret registrerer, sier Helmersen

— Vi har også problemer med løyvehavere som unnlater å møte til kontroll. Men nå har vi et datasystem som gjør det lettere for oss å fange dem opp, sier Bård Helmersen.

Ifølge Helmersen er det få som ødelegger for mange

— Ideelt sett burde slike kontroller vært unødvendige, men det er de dessverre ikke. Når det er sagt, bør det også sies at mange i bransjen er opptatt av å følge regelverket. Det er de som ikke gjør det vi ønsker å få penset inn på rett spor, slik at også de følger kravene i regelverket, understreker han.