Utlendingsdirektoratet (UDI) har behandlet henvendelsen fra Norsk PEN til Justisdepartementet om å hente Snowdens til Norge som overføringsflyktning.

UDI svarte torsdag at Snowden ikke er omfattet av fribyordningen og derfor heller ikke en som Norsk PEN kan fremme anmodning om å vurdere for overføring.

— Jeg vil tilføye at Snowden er ønsket utlevert av USA i anledning strafforfølgning. Strafforfølgning i demokratiske stater med slikt strafferettssystem som det amerikanske, faller i utgangspunktet utenfor asylretten. Det er ikke aktuelt å benytte ordningen for overføringsflyktninger for å vurdere beskyttelse i dette tilfellet, sier justisministeren i en pressemelding.

Snowden fikk mandag avslag av UDI på søknaden om asyl i Norge. Søknaden ble avslått på formelt grunnlag fordi han ikke befant seg i Norge eller på norsk grense når han søkte.