Tekniske problemer hos SAS

Nettsiden ustabil og tidvis nede.