I tillegg foreslås det å rive Y-blokka og de to nyere bygningene på Einar Gerhardsens plass, kjent som S-blokka og R4. Disse to sto ferdig i 1978 og 1988.

sy898dc2.jpg

G-blokka, som huser og R5, R6 i Akersgata og T5 er foreslått bevart.

Konseptvalgutredningen foreslår et sentrert konsept med utbygging østover for det fremtidige regjeringskvartalet.

Utvalget, som ble utnevnt i juli i fjor, fikk i oppdrag å se på ulike alternativer for regjeringskvartalet. Arkitektfirmaene Metier AS, OPAK AS og LPO arkitekter AS startet arbeidet i august i fjor.

Østvendt regjeringskvartal

Torsdag la arkitektene frem de beste alternativene for administrasjons-, fornyings— og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).

Arkitektene har gått igjennom fem mulige alternativer til hvordan regjeringskvartalet skal bli seende ut. De anbefaler en løsning med utbygging østover.

Anbefalingen skisserer et stort og sammenhengende parkområde fra Høyesterett og nordover. Arkitektfirmaene foreslår å bevare G-blokka, regjeringsparken og Lindealleen, mens altså Høyblokka, Y-blokka, R4 og S-blokka rives.

Arkitektene legger vekt på at sikkerhetsnivået ikke skal være høyere enn nødvendig, og mener det innebærer en avstand på 20-40 meter til allmenn trafikk, og ingen fysisk kontakt mellom bygninger i og utenfor regjeringskvartalet.

Forslaget åpner dermed for at Akersgata kan åpnes for vanlig trafikk og ferdsel. Også Møllergata kan holdes åpen.

Vil ikke ta stilling

— Muligheten for nye løsninger for sentralområdet vil åpne seg etter riving av de andre byggene. Dette vil også gi høy grad av effektivitet og samhandling og mulighet for god sikkerhetsløsning, sa Svein Olausen fra Metier AS da han la frem utredningen.

Det nye forslaget gjør det mulig å ivareta kunst og bygningselementer med stor bevaringsverdi, ifølge arkitektene.

— Det er et grundig arbeid som ble presentert her. Det er farlig å bestemme oss for raskt om vi liker eller ikke liker noen av konseptene. Vi har en lang beslutningsprosess foran oss, sier Rigmor Aasrud.

— Vi er helt sikre på at det kommer til å være ulike synspunkter på ulike innspill. Vi kommer nå til å overlevere dette materialet til de som skal foreta den videre kvalitetssikringen, sier Aasrud.