Ifølge TV 2 har rundt 400 norske foreldre måttet sende penger til barnebortførere i såkalte lavkostland.

— Det er helt urimelig at den ene parten kan stikke av med ungen og likevel få betalt sitt livsopphold, sier Ap-nestleder Helga Pedersen til kanalen. Hun leder partiets programkomité.

Den rødgrønne regjeringen har lovet å gjøre noe med saken siden 2005, men ifølge Pedersen har arbeidet blitt hindret av internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av.

— Men det ser nå ut som det kan gjennomføres innenfor rammene av det internasjonale lovverket vi er forpliktet av, forteller hun.