• KAN BETALE: Statoils raffineri på Mongstad er blant dei norske bedriftene som kan gjere opp for delar av klimautsleppa ved å kjøpe klimakvotar i EUs kvotesystem. Låge kvoteprisar gjer dette til eit billeg alternativ til utsleppsreduksjonar. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Billege kvotar trugar klimamålet

Enorme mengder rimelege klimakvotar kan slå beina under eit sentralt punkt i det ferske klimaforliket.