En 37 åring og en 64-åring er siktet for drap eller medvirkning til drap på 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne, og politiet fikk torsdag rettens medhold i to ukers forlenget isolasjon for begge.

37-åringen godtok fortsatt isolasjon i forkant, og saken mot ham gikk som kontorforretning.

I kjennelsen mot 37-åringen står det at «mistanken mot siktede har blitt styrket siden forrige fengslingsmøte», og at «retten anser at det uten fullstendig isolasjon er en nærliggende fare for at siktede ved hjelp av medsiktede vil gi eller motta beskjeder fra omverdenen som kan vanskeliggjøre etterforskningen».

Delvis isolasjon vurdert

Også 64-åringen, som begjærte seg løslatt, må sitte de resterende to ukene av varetektstiden i full isolasjon, bestemte tingretten. Det var på forhånd varslet at mannen ikke ville motsette seg dette dersom retten ikke tok hans begjæring om løslatelse til følge.

Retten vurderte delvis isolasjon for begge, men mener at dette ikke var tilstrekkelig med tanke på faren for bevisforspillelse.

Etter rettsmøtet i Oslo tingrett sa 64-åringens forsvarer at det ikke ble presentert noen beviser som styrker mistanken mot hennes klient. Forsvareren mente mannen måtte løslates, og viste til at de mener mistankegrunnlaget mot 64-åringen etter det første fengslingsmøtet er svekket. Dette var ikke retten enig i.

Tid og sted ukjent

Den endelige obduksjonsrapporten er ikke klar, og det er derfor ikke slått fast med sikkerhet hva som er dødsårsaken.

— Men teorien om at Sigrid ble utsatt for en bilulykke synes i alle fall ikke å være styrket. Slik saken er opplyst finner retten det fremdeles mest sannsynlig at det ikke dreier seg om noen trafikkulykke, men om et forsettlig drap. Tid og sted for drapet er fremdeles ukjent, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

I vurderingen om isolasjon la retten vekt på at politiet ikke kan utelukke at flere personer kan ha vært involvert i drapet eller har hjulpet til med å skjulet liket.

— I denne situasjonen og i en slik alvorlig sak, er det etter rettens oppfatning ikke tilrådelig at siktede får anledning til å kommunisere med medinnsatte.

Politiadvokat Cecilie Gulnes sa etter rettsmøtet at de fortsatt ikke har full oversikt over hvem som vet hva i denne saken, og at de ikke kan utelukke at det er flere gjerningsmenn.

Sigrid Schjetne (16) forsvant fra Østensjø i Oslo 5. august. Først 4. september ble hun funnet død i Oppegård kommune utenfor Oslo.