— Vi starter nå for alvor overgangen til lavutslippssamfunnet der vi satser på jernbane, kollektivtrafikk, miljøteknologi, klimaforskning og internasjonalt klimaarbeid, sier SVs leder Audun Lysbakken.

Lysbakken trekker fram at partiets kamp for jernbane og kollektivtrafikk setter sitt preg på budsjettet.

— Vi øker bevilgningene til jernbanen med nesten 15 prosent til 14,4 milliarder. Det betyr at vi har nær doblet bevilgningene til jernbanen og tredoblet jernbaneinvesteringene mens SV har vært i regjering, sier Lysbakken.

Statsbudsjettet gir 250 millioner kroner mer til satsing på kollektivtrafikk, og det bevilges 50 millioner på sykkel og gangveier.

— Det betyr mindre kø, mindre forurensing og mer miljøvennlig transport i de store byene, hevder Lysbakken. (©NTB)