Tirsdag møttes sentralstyret i Senterpartiet for å behandle et brev fra sentralstyret i Senterungdommen som omhandler episoden på Dyrøy. Etter møtet møtte Navarsete og Borch pressen.

— Jeg kommer med en uforbeholden unnskyldning til Borch. Vi har snakket ut om hendelsen, og det er gitt en beklagelse, sier Navarsete.

Lover å jobbe med lederstilen

Det var på et seminar om ungdomsdemokrati i Dyrøy i Troms 18. september at Navarsete havnet i en heftig diskusjon med ungdomspartiets leder, og skal ha skjelt henne ut. Navarsete understreker at det ønskes en lederkultur der det er høyt under taket i Senterpartiet.

— Jeg skal jobbe videre med min lederstil og måten jeg møter mennesker på. Jeg ser fram til et godt samarbeid videre med Senterungdommen, sier Navarsete.

Borch selv sa under pressekonferansen at hun ikke vurderte å trekke seg fra sin stilling som leder for Senterungdommen, og at hun godtar unnskyldningen.

Hardt kjørt

Navarsete viser til at hun er vestlending og er klar over at hun har en direkte stil som kan oppfattes som veldig krass.

— Personligheten kan man kanskje ikke gjøre noe med. Jeg har mitt temperament og min frimodighet. Det kan man kanskje ikke gjøre så mye med. Men hvordan man møter folk, kan man jobbe med, sier Sp-lederen.

Hun sier hun gikk over streken da hun skjelte ut Senterungdommens leder Sandra Borch på Dyrøy.

Hun sier episoden ble utløst av en avisartikkel, der Borch trakk fram olje— og energiminister Ola Borten Moe som Sps neste leder, når Navarsete går av.

— Debatt om lederstillingen i det offentlige rom må man tåle. Men det blir slitasje når debatten har pågått hele tiden siden jeg overtok, med vekslende kandidater, riktignok, sa Navarsete.