• KRITISK: Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er bekymret for at eldre syke ikke får god nok hjelp. FOTO: Scanpix

Vil bedre legetjenester ved sykehjemmene

Helsetilsynet ser med «alvorlig uro» på forholdene for eldre, syke pasienter. Lovbrudd er avdekket ved tre av fire sykehjem som er undersøkt de siste to årene.