Målingen blir standardisert i hele landet, det vil si at målekriteriene blir de samme for alle politidistriktene. Det kommer fram i et dokument NRK har fått innsyn i.

— Responstidmåling som vi starter med 1. januar er blant annet for at politiet skal ha et datagrunnlag tilgjengelig for å kunne vite mer om hva slags reelle responstider norsk politi leverer, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Kravene på responstiden til de ulike distriktene blir først offentliggjort i desember. Politidirektoratet ønsker ikke å love noen garantitid for når folk kan forvente å få hjelp, men forsikrer at politiet alltid gjør sitt beste.

— Når alarmen går, eller politiet får en melding som er av en slik art at det er påkrevd med hurtig innsats fra politiet sin side, så gjør alltid politiet det man kan for å komme raskest mulig fram. Så spørsmålet om garanti er nesten umulig å svare på, sier Songstad.

Beredskapsdirektøren sier responstidsmålingen er viktig med tanke på forventningene til publikum.

— Det er også viktig at vi er åpen på hvilke responstider som rent faktisk er det som leveres fra politiets side, sier Songstad.