• ØNSKER LØFT: - Kjersti Toppe (SP) vil blant annet at det opprettes en pårørendeorganisasjon, for å sikre at de som pleier sine egne familiemedlemmer blir hørt. - Det er for få som snakker om de pårørendes behov og krav, sier hun. FOTO: BERGENS TIDENDE (ARKIVFOTO)

Vil ha ny pårørendepolitikk