sp298c09.jpg

Urfolk utgjør mer enn fem prosent — rundt 400 millioner - av verdens befolkning. Verdens urfolksdag har blitt markert de siste 20 år, siden FN etablerte merkedagen 9. august 1994.- Den internasjonale urfolksdagen markerer både det store mangfoldet og den rike kulturen urfolk i verden representerer. Samtidig må vi sette søkelyset på at mange av urfolkene lever under svært vanskelige forhold, sier Sanner i en pressemelding.

I slutten av september arrangerer FN en verdenskonferanse om urfolks rettigheter. Det er første gang representanter fra urfolk møtes for å drøfte hvilke forpliktelser stater har overfor urbefolkninger.

— Verdens urfolk har svært høye forventninger til resultatet fra konferansen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Samene heiser lørdag flagget for å markere dagen.