Tiltaket er ett av flere som ble kjent etter et møte mellom bransjen og fiskeriminister Elisabeth Aspaker torsdag.

— Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier Aspaker.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom sin u-landsordning. Dette gjør at GIEK Kredittforsikring kan ta større risiko i Ukraina, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

I tillegg kommer økte midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.

Det er også tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.

Samtidig er forhandlingene ferdige om en bilateral kommisjon for handels-, nærings— og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina, understreker departementet.

Dessuten kontakter Norge Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle eksportavgiften på 2 danske kroner per kilo sild og makrell som tas til land i Norge.