Det skriver de to sakkyndige i et brev til Oslo tingrett, ifølge NRK.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik ønsker ikke å samarbeide med de nyoppnevnte sakkyndige psykiaterne fordi han mener de mangler den kompetansen som trengs for å forstå ham. Dermed kan det bli aktuelt å tvangsinnlegge Breivik for observasjon.

I brevet til Oslo tingrett presiserer Terje Tørrisen og Agnar Aspaas at en fullverdig observasjon bare kan gjennomføres på regional sikkerhetsavdeling på Dikemark, og at en observasjon på Ila ikke vil være like bra. Av sikkerhetsmessige grunner åpner de likevel for at observasjonen kan foregå på Ila.