• BEREGNER: UDI-direktør Frode Forfang og sjefen for Politiets utlendingsenhet Kristin Ottesen Kvigne regner at det kommer 14.000 asylsøkere til Norge neste år. FOTO: MARTE CHRISTENSEN, SCANPIX

Asylstrømmen øker selv med Frp i regjering

Ferske prognoser viser at antallet asylsøkere går kraftig opp neste år. Norsk asylmottak vil ha 18.900 beboere neste år.