Mæland kom torsdag hjem fra Tyrkia etter et tre dager langt statsbesøk. Hun opplyser at det under samtalene der ble enighet om å reforhandle den eksisterende handelsavtalen. Dette er den eldste av de fremforhandlede avtalene gjennom EFTA-samarbeidet og er fra 1991.

Dagens avtale omfatter industrivarer, bearbeidede landbruksprodukter, samt fisk og fiskeprodukter. Men i motsetning til nyere frihandelsavtaler, omfatter den ikke handel av tjenester.

— Målet er en mye bredere og mer omfattende avtale enn den vi allerede har i dag, sier Mæland til Dagens Næringsliv.

Hun mener dagens avtale er moden for fornying og ser for seg at rådgivningstjenester, eller muligheten for at norske selskaper kan ha kommersiell tilstedeværelse i Tyrkia, kan bli del av avtalen.

— Det er etterspørsel etter en slik utvidelse av avtalen både fra maritim sektor, energisektoren og tjenestesektoren, sier hun.

En ny avtale kan imidlertid ikke forhandles av Norge alene. De øvrige EFTA-landene må også samarbeide om forhandlingene, og en ny avtale ligger dermed et stykke fram i tid.