• VINGLETE FERD: MS Faktor skulle til Jondal, men krysset frem og tilbake før den bommet ved innløpet til Hardangerfjorden. FOTO: 2211-TIPSER

Styrmannen hadde 1,9 i promille

5,5 timer etter grunnstøtingen ved Huglo hadde styrmannen en promille på 1,9, ifølge politiet.