• PSYKISK HELSEVERN: Gamla Vasa sjukhus er et av stedene i Finland som i hovedsak er dedikert til behandling av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern. FOTO: GAMLA VASA SJUKHUS

Slik ville Breivik-saken blitt behandlet i andre land

I Finland, Danmark og Sverige ville Breivik trolig blitt satt inn på et spesialsykehus for kriminelle. Mens i Nederland kunne han risikert fengsel i tillegg.