• SPAREPOTENSIAL: Første byggetrinn av Ringvei vest er et av prosjektene forskerne ved NTNU har undersøkt. De har avdekket at det offentlige har spart til sammen fire milliarder på bedre planlegging av dette og 39 andre statlige prosjekter. Årsaken er KS-ordningen som betyr at prosjekter gjennomgår eksterne kvalitetssikringer. Dette gjør at prosjekter tar lengre tid å gjennomføre, men at de samtidig holder seg innenfor eller under budsjetter. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Sparer milliarder på bedre planer

Pengene renner ut av statskassen fordi en ikke planlegger godt nok. Enkle grep sparer skattebetalerne for enorme summer, viser ny rapport.