- Sender ut dårlige signaler

Sykepleiere kjenner seg ikke igjen i fest-virkeligheten til statlige byråkrater.