Til Dagsavisen sier Solberg at det er en mulighet for at Norge har rom for å handle, selv uten grønt lys fra FNs sikkerhetsråd.

— Det er ikke 100 prosent sikkert at du må ha et FN-mandat for at det skal være folkerettslig riktig med en intervensjon. Men det vil være ønskelig å ha det, for det vil gi sterkere legitimitet, sier Høyre-lederen.

Hun viser til utfordringen ved at Russland og Kina stadig legger ned veto mot bruk av militærmakt i Syria. At Russland og Kina stadig blokkerer det internasjonale samfunnet, kaller hun et stort dilemma.

— På et tidspunkt kan vi komme dit at folkeretten blir fortolket slik at man ikke nødvendigvis må ha et FN-mandat for å gripe inn, sier Solberg.

Statsministerkandidaten drar paralleller til andre kriser der Norge har valgt å bruke militær makt.

— Vi har hatt store internasjonale kriser hvor vi valgte å være med. Alle partier, ja i alle fall halve SV var jo med på bombingen i Kosovo på grunn av etnisk rensing, massedeportasjoner og masseflukt, sier hun.