— Saken skulle etter planen startet i Borgarting lagmannsrett neste uke, men er utsatt etter begjæring fra forsvarerne, sier statsadvokat Petter Mandt i Det nasjonale statsadvokatembetet til NTB.

I Borgarting lagmannsrett får NTB opplyst at forsvarerne har bedt om utsettelse fordi de har behov for å fremskaffe mer dokumentasjon. Det er ennå ikke berammet noe nytt tidspunkt for ankebehandlingen.

Straffen på 21 års fengsel som den da 47 år gamle rwandiske mannen ble idømt i Oslo tingrett i februar, er øverste strafferamme for lovbruddene tiltalen mot mannen omfattet.

Dersom Sadi Bugingo hadde vært tiltalt etter folkemordparagrafen i straffeloven, kunne påtalemyndigheten teoretisk ha lagt ned påstand om 30 års fengsel. Men folkemordparagrafen trådte først i kraft i 2008 og kunne derfor ikke anvendes. Høyesterett har slått fast at lovbestemmelsen ikke kan gis tilbakevirkende kraft.