Det er samme konklusjon som Klundseter kom til da han la ned sin påstand i Eidsivating lagmannsrett i mai i år. Lagmannsretten dømte den tidligere Vågå-ordføreren til fengsel i ett år og tre måneder for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Massiv mediedekning

Rune Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen mener straffen mot hennes klient er for streng og at det massive medietrykket må medføre lavere straff.

— Selv om Øygard har vært aktiv i mediene, så har det noe med vinklingen på denne saken å gjøre, der stikkordet har vært at Rune Øygard er pedofil, og det er han ikke. Det er en del av det jeg vil bruke tid på, sa Larsen til NTB før Høyesterett startet behandlingen av anken torsdag morgen.

Statsadvokat Klundseter tilbakeviste i sin prosedyre at mediedekningen skal ha noe å si for straffen. Han sa at Øygard selv har bidratt til den og viste til at den tidligere ordføreren har gitt intervjuer om saken. Klundseter sa også at Øygard som en rutinert politiker var vant til å takle kritikk og kunne legge rammer for sin medieopptreden, mens den fornærmede jenta ikke hadde samme mulighet.

Rune Øygard ville ikke snakke med pressen da han ankom Høyesterett torsdag morgen. Landets høyeste domstol skal ta stilling til lengden på Øygards straff.

Ville være til stede

Rune Øygard og konen Reidun ble møtt av et massivt medieoppbud da de ankom Høyesterett en halv time før rettsmøtet. De to tok plass på benken rett bak pressen, men ønsket ikke å gi noen kommentarer. Mette Yvonne Larsen sier at Øygard ikke har vært i tvil om han ville være til stede under Høyesteretts behandling av saken.

— Det har vært klart hele tiden, sier hun.

De fem høyesterettsdommerne skal ta stilling til straffeutmålingen, som både Øygard og påtalemyndigheten anket. Høyesterett forkastet Rune Øygards anke over saksbehandlingen.

Lagmannsrettens straff på ett år og tre måneders fengsel lå vesentlig lavere enn aktors påstand på to års fengsel. Paradoksalt var Øygard selv av den oppfatning at straffen var for mild, hvis handlingene den gjelder hadde vært reelle. Det sa han i et intervju med NTB dagen etter domsavsigelsen i lagmannsretten.

— Dette er hans politiske holdning og ikke noe jeg kan ta hensyn til i min prosedyre. Det er ikke rettspolitiske momenter som skal behandles i Høyesterett, men hard core juss, sa Mette Yvonne Larsen til NTB før helgen.

Vil ha høyere straff

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ønsket ikke å gi noen kommentarer før Høyesterett startet sin behandling av saken torsdag moren. Men det er ventet at han vil prosedere på at både rettspraksis, lovforarbeider og klare politiske intensjoner tilsier at straffenivået må ligge på rundt to år, noe han argumenterte for i lagmannsretten.

Høyesterett har satt av fire timer til behandling av saken.