Ifølge VG trenger nordmenn kun å jobbe i 1 time og 48 minutter for å ha råd til en ukes forbruk av mat. I Sveits må man jobbe 2,03 timer mens i Østerrike er timetallet 3,39.

Undersøkelsen er gjennomført av bondeorganisasjonen Norsk Landbrukssamvirke. Årsaken til at nordmenn betaler mindre for mat enn i andre europeiske land, er at timelønnen i Norge ligger helt på topp — over 57 prosent over gjennomsnittet i Europa.

— At maten er dyr i Norge er kanskje den største myten om norsk matproduksjon. Ingen andre bruker så lite på mat som oss. At man tenker at maten er dyr i Norge, har kanskje noe å gjøre med at vi ser på matprisene isolert sett og ikke i sammenheng med lønnsutviklingen, sier kommunikasjonssjef Eirik Nedrelid i Norsk Landbrukssamvirke til avisen.